Apie projektą

 Kodėl šis projektas reikalingas?


Europos suaugę besimokantieji, turintys sveikatos sutrikimų, susiduria su socialinės atskirties rizika ir kliūtimis įsidarbinti.
Tarptautiniu mastu sutariama, kad norint įveikti šias kliūtis jiems reikia specialios paramos, kad jie galėtų tobulinti savo įgūdžius, žinias ir kompetenciją.
„INDUCATE“ (2019–2022) yra „Erasmus +“ projektas, kuriuo siekiama išspręsti šį iššūkį pateikiant integruotą vertinimo sistemą, skirtą įvertinti suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų veiksmingumą suaugusiems besimokantiems, susidūrusiems su atskirties situacijomis, susijusiomis su jų sveikatos būkle.
„INDUCATE“ suteiks galimybę suaugusiųjų švietimo personalui geriau suprasti su sveikata susijusių asmenų poreikius ir padės jiems įgyvendinti efektyvesnes švietimo programas.

Kaip mes planuojame tai padaryti?

Suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai įsivertins save, kad įvertintų savo mokymo poveikį, galės parengti kokybės gerinimo planus ir pasidalins savo patirtimi su savo bendraamžiais. Bus sukurtas išplėstas Europos suaugusiųjų švietimo teikėjų ir kitų suinteresuotų įstaigų tinklas.
„INDUCATE“ vienija 5 organizacijas iš skirtingų Europos šalių, veikiančias suaugusiųjų mokymosi, švietimo tyrimų ir politikos plėtros srityse (sužinokite daugiau apie dalyvaujančias organizacijas)

Tikslai

Nustatyti ir  viešinti veiksnius, turinčius įtakos suaugusiųjų švietimo (AE) veiksmingumui besimokantiems, turintiems sveikatos problemų

Pateikti integruotą sistemą  AE teikėjams, kad jie galėtų įvertinti savo pasiūlymų poveikį besimokantiems, turintiems sveikatos problemų

Dalintis rekomendacijomis, kad AE teikėjai galėtų sėkmingai patenkinti su sveikata susijusių asmenų poreikius

Tikslinės grupės

AE teikėjai, aukštojo mokslo įstaigos ir daugybė viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų.
AEir visą gyvenimą trunkančio mokymosi (LLL) asociacijos ES ir nacionaliniu lygiu.

Europos ir nacionaliniai švietimo, socialinės politikos ir švietimo kokybės institutai.

Asmenys, turintys sveikatos sutrikimų, juos atstovaujančios asociacijos ir NVO.

Įstaigos, teikiančios profesines ir švietimo konsultacijas pažeidžiamoms grupėms, įskaitant asmenis, turinčius sveikatos problemų.